Bạn cũng có thể gửi thư đến…

Độc giả có hứng thú với baseball

Muốn giao lưu trao đổi thêm

Nếu không so đo tốc độ trả lời tin nhắn hơi chậm thì có thể gửi thư cho tôi!